تازه‌ترین نوشته‌ها

تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
مدیریت تک جنس سازی در مراکز تکثیرماهیان سردآبی تشکیل شده سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور داود ضرغام
اصول و مبانی تولید و تکثیر در گلخانه آماده برگزاری سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منصوره صداقتی
ژنتیک و اصلاح نژاد زنبور عسل تشکیل شده یک شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان محمد شیخ احمدی
اصول پرورش ملکه زنبور عسل تشکیل شده دوشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۱ چهارشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان بهروز فوادی
تهیه رسانه های نوشتاری (پوستر - بروشور و نشریه ترویجی) تشکیل شده شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱ شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان فارس پوریا عطایی
فرصت های نوین کسب و کار در بخش کشاورزی تشکیل شده یک شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان سیده ادیبه حسینی
دوره آموزشی«کنترل بیولوژیک در محیط های گلخانه ای» آماده برگزاری دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری باقري
مدیریت مکانیزاسیون کشاورزی در شرایط ریسک خشکسالی (باغات ، اراضی ، مزارع دیم) آماده برگزاری یک شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ یک شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری فریده کریمی
مروری بر سیستماتیک گیاهی آماده برگزاری سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور مهرنوش پناهی
آشنایی با درختان و درخچه ها و پوشش علفی کف جنگل آماده برگزاری شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ شنبه ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور زارع
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی آماده برگزاری دوشنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سمانه رضوی زاده
آموزش نرم افزار office 2010 آماده برگزاری یک شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۱ یک شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور عباس پور
کشت گیاهان دارویی و زعفران بهار1401 شیراز ویژه دانش آموزان بزرگسالان آماده برگزاری شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس عصفوری
تولید صنعتی فرآورده های لبنی - بهار 1401 فیروزآباد آماده برگزاری چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس فاطمه برهان پور
تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی بهار1401 شیراز ویژه دانش آموزان بزرگسالان آماده برگزاری شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس قائمی
تولید نهال و جنگلکاری بهار1401 شیراز ویژه دانش آموزان بزرگسال آماده برگزاری یک شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس وحید محصلی
تولید نهال و جنگلکاری علی آباد کمین آماده برگزاری یک شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس محمدعلی ایزدی
آشنایی با فرآیند نیازسنجی آموزش کارکنان برای سال 1401 آماده برگزاری یک شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ یک شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس آرمان بخشی جهرمی - مرکز فارس
کشت گیاهان دارویی و زعفران آماده برگزاری شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس اسدی کاظم *مرکز فارس
تعمیر ماشینهای ثابت کشاوری مرودشت بهار1401- ویژه دانش آموزان بزرگسال آماده برگزاری شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس اسدی کاظم *مرکز فارس
کارگاه آماربرداری دوم پایش پوشش گیاهی توده های جنگلی ایران و تورانی آماده برگزاری شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور هومن روانبخش
تولید صنعتی فرآورده های لبنی بهار1401شیراز ویژه دانش آموزان بزرگسالان آماده برگزاری یک شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس سید سعید سخاوتی زاده
تشریح آخرین ضوابط ابلاغی امور اراضی آماده برگزاری شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس سیده زهرا دشتی
ساخت اپلیکیشن آماده برگزاری یک شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس آموزش مجازی-مرکز فارس