تازه‌ترین نوشته‌ها

تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
آشنایی با بیماری باکتریایی نکروز حاد هپاتوپانکراس ( AHPND) و روش‌های پیشگیری از آن در مزارع پرورش میگو تشکیل شده سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محمد خلیل پذیر
آشنایی با تجهیزات و روشهای مکانیزه مورد استفاده در تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی آماده برگزاری چهارشنبه ۰۲ شهریور ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری مهرداد فتح اللهی
ارزشیابی عملی فعالیتها و برنامه های ترویجی تشکیل شده شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان افسانه ملک حسینی
کشت گیاهان دارویی و زعفران بهار1401 شیراز ویژه دانش آموزان بزرگسالان آماده برگزاری شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس عصفوری
تولید صنعتی فرآورده های لبنی - بهار 1401 فیروزآباد آماده برگزاری چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس فاطمه برهان پور
تعمیر ماشینهای ثابت کشاورزی بهار1401 شیراز ویژه دانش آموزان بزرگسالان آماده برگزاری شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس قائمی
تولید نهال و جنگلکاری بهار1401 شیراز ویژه دانش آموزان بزرگسال آماده برگزاری یک شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس وحید محصلی
تولید نهال و جنگلکاری علی آباد کمین آماده برگزاری یک شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس محمدعلی ایزدی
آشنایی با فرآیند نیازسنجی آموزش کارکنان برای سال 1401 آماده برگزاری یک شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ یک شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس آرمان بخشی جهرمی - مرکز فارس
کشت گیاهان دارویی و زعفران آماده برگزاری شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس اسدی کاظم *مرکز فارس
تعمیر ماشینهای ثابت کشاوری مرودشت بهار1401- ویژه دانش آموزان بزرگسال آماده برگزاری شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس اسدی کاظم *مرکز فارس
کارگاه آماربرداری دوم پایش پوشش گیاهی توده های جنگلی ایران و تورانی آماده برگزاری شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور هومن روانبخش
تولید صنعتی فرآورده های لبنی بهار1401شیراز ویژه دانش آموزان بزرگسالان آماده برگزاری یک شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ آموزش مجازی - مرکز فارس سید سعید سخاوتی زاده
تشریح آخرین ضوابط ابلاغی امور اراضی آماده برگزاری شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس سیده زهرا دشتی
ساخت اپلیکیشن آماده برگزاری یک شنبه ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس آموزش مجازی-مرکز فارس
فدک -هنرستان کشاورزی دخترانه فارس تشکیل شده شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰ یک شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس تابنده
توسعه تجارت و بازار محصولات ارگانیک آماده برگزاری یک شنبه ۰۱ اسفند ۱۴۰۰ دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس بهروز حسن پور
آموزش اثربخش و اثربخشی آموزشی آماده برگزاری سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۰ چهارشنبه ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس خداورديان
دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک آماده برگزاری چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس صابر جمالی
دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک آماده برگزاری چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس صابر جمالی
نقش آموزش و ترویج در بهره وری آماده برگزاری چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس مدرس دوره
بیماری های درختان میوه هسته دار و روش های مبارزه با آنها آماده برگزاری یک شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس بنفشه صفایی فراهانی
نرم افزار مدیریت منابع آماده برگزاری سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس يزداني
ماشین ها و روش های فرآوری، تبدیل و نگه داری میوه ها آماده برگزاری دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ آموزش مجازی - مرکز فارس خزائی