تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
آشنایی با سامانه اثربخشی پژوهش‌های سازمان تشکیل شده شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی دکتر حسین فرازمند

گروه های آموزشی

نام گروه
نام گروه