تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
مکانیزاسیون درآبزی پروری (تکمیلی) در حال ثبت‌نام دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ دوشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۷ مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بیژن سیدعلیخانی

گروه های آموزشی

نام گروه
نام گروه