تازه‌ترین نوشته‌ها

تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
معرفی ارقام جدید جو در حال ثبت‌نام دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان فارس حسني
پایش آفات و بیماری‌های جنگل ها و مراتع کشور: واردات چوب و آفات و بیماری های قرنطینه ای آن آماده برگزاری سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور فراشياني
قوانین و مقررات بازرسی و نظارتی تشکیل شده سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان سید علی باقریان
سنجش از دور ( RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی(gis) آماده برگزاری دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری سهراب صادقی- مرکز فارس
بیوانفورماتیک آماده برگزاری دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ یک شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور یوسف محمدی
آفات پنبه در حال ثبت‌نام سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان فارس مجید محمودی
بیمه آبزیان در حال ثبت‌نام یک شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ یک شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان فارس حسین پرونده
کشت چغندر قند در حال ثبت‌نام سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان فارس بذرافشان
مکانیزاسیون در زراعت در حال ثبت‌نام یک شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ یک شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان فارس مریم لطفعلیان
سنجش و پایش ساختار توده های جنگلی ایرانی -تورانی آماده برگزاری چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ثاقب طالبي
مبانی و مبادی آشنائی با قرآن و آشنائی اجمالی با مفاهیم قرآنی و ترجمه آیات تشکیل شده دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان علی اشرف ایرانی
بیماریهای ویروسی مهم گیاهان زراعی و باغی آماده برگزاری سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری محسن یاسایی
آشنایی با ارقام جدید گندم در حال ثبت‌نام شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان فارس محسن یاسایی
مبانی ارتباطات انسانی آماده برگزاری یک شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ یک شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری فاطمه قصابی سینی
ویژگی های کشاورزی ایران آماده برگزاری سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ آموزش مجازی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ناصر ولی زاده
کارآفرینی در کشاورزی آماده برگزاری سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ سه شنبه ۰۲ شهریور ۱۴۰۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری فرزاد فربود- مرکز فارس
ساماندهی حفظ کاربری اراضی کشاورزی آماده برگزاری یک شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ یک شنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری مهراب خدادوستان
دوره توجیهی آموزش کینوا آماده برگزاری سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ سه شنبه ۰۹ شهریور ۱۴۰۰ آموزش مجازی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس سید حسین زارعی
آشنایی با روش های توسعه مکانیزاسیون باغبانی و ماشین های نوین و الگویی بخش باغبانی آماده برگزاری دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس علی جمشیدی
کلاس نرم افزار word آماده برگزاری چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس محمد تقی پور
قوانین و مقررات مرتبط با حدنگاری (کاداستر) اراضی کشاورزی آماده برگزاری سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس حسام الدین دهقانیان
کشت گیاهان دارویی و زعفران تابستان1400 ویژه دانش آموزان بزرگسال( شیراز) آماده برگزاری شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۰ شنبه ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ آموزش مجازی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس عصفوری
مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی آماده برگزاری یک شنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس شمیری
سنجش مهارت تعمیر تراکتور و تیلر- تابستان 1400- مرودشت آماده برگزاری یک شنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۰ چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ آموزش مجازی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس اصغر برومند