تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
روش های اصلاح باغ های قدیمی (گلابی) آماده برگزاری دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ معاونت ترویج عبداللهی
تغذیه پسته آماده برگزاری دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ معاونت ترویج حسینی فرد
اصول احداث باغ آماده برگزاری دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ معاونت ترویج آتشکار
پسیل پسته آماده برگزاری دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۶ دوشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۶ معاونت ترویج حکم آبادی
روشهای نوین تولید ژل رویال آماده برگزاری چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ دکتر تاج آبادی
تولید نهال سالم اصیل و استاندارد مرکبات آماده برگزاری چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ دکتر قاسمی
بیماری های غلات (زنگ زرد و فوزاریوم) آماده برگزاری چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ معاونت ترویج دکتر محمد رضوی
کارگاه آموزشی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان آماده برگزاری سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ دکتر حسین فرازمند
پرورش ماهی در قفس با تأکید بر دریای خزر آماده برگزاری چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ معاونت ترویج دکتر فارابی
پرورش ماهی در قفس با تأکید بر دریای خزر آماده برگزاری چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ معاونت ترویج دکتر فارابی

گروه های آموزشی

نام گروه
نام گروه