تقویم دوره‌ها

نام کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
آشنایی با ورد پیشرفته در حال ثبت‌نام آدینه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ خداجوی
روشهای نوین تولید ژل رویال در حال ثبت‌نام چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ دکتر تاج آبادی
تولید نهال سالم اصیل و استاندارد مرکبات در حال ثبت‌نام چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ دکتر قاسمی
بیماری های غلات (زنگ زرد و فوزاریوم) در حال ثبت‌نام چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ معاونت ترویج دکتر محمد رضوی
کارگاه آموزشی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان در حال ثبت‌نام سه شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ دکتر حسین فرازمند
پرورش ماهی در قفس با تأکید بر دریای خزر در حال ثبت‌نام چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ معاونت ترویج دکتر فارابی
پرورش ماهی در قفس با تأکید بر دریای خزر در حال ثبت‌نام چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ معاونت ترویج دکتر فارابی

گروه های آموزشی

نام گروه
نام گروه