پنل آموزش کاربر

پنل آموزش حاوی اطلاعات مربوط به وضعیت دوره های آموزشی که در آنها ثبت نام نموده اید می باشد. هر ردیف از جدول نمایش داده شده متعلق به یک دوره آموزشی ثبت نامی بوده و از 3 ستون اصلی تشکیل شده است:

پنل آموزش کاربر

1.عنوان دوره

با کلیک بر روی عنوان دوره، صفحه اطلاعات دوره ثبت نامی باز خواهد شد.

2.وضعیت

وضعیت دوره های آموزشی که برای ثبت نام در آنها اقدام نموده اید، یکی از حالت های زیر خواهند بود.
  • انصراف داده
  • در صورتی که پس از ثبت نام در دوره آموزشی، از آن انصراف دهید وضعیت دوره به صورت "انصراف داده" نمایش داده می شود.
  • منتظر پرداخت
  • در صورتی که در دوره ای ثبت نام نموده و برای شما صورتحساب صادر شده باشد اما هنوز صورتحساب خود را پرداخت نکرده باشید و یا اطلاعات پرداختی شما توسط مدیر سیستم تایید نشده باشد، وضعیت ثبت نام در حالت "منتظر پرداخت" خواهد بود.
  • ثبت نام قطعی
  • در صورتی که دوره ثبت نامی رایگان بوده و نیازی به پرداخت صورتحساب نداشته باشد و یا صورتحساب دوره را با موفقیت پرداخت کرده باشید، وضعیت "ثبت نام قطعی" نمایش داده می شود.

3.فرامین

هر یک از دوره های ثبت نام شده متناسب با وضعیت خود دارای فرامین زیر می باشند:

اطلاعات بیشتر: با کلیک بر روی فرمان "اطلاعات بیشتر" جدول حاوی اطلاعات زمانبندی دوره نمایش داده می شود.

نمایش اطلاعات ثبت نام دوره

ورود به کلاس آنلاین: در صورتی که وضعیت ثبت نام شما در حالت "ثبت نام قطعی" بوده و دوره دارای کلاس های آنلاین باشد، فرمان "ورود به کلاس آنلاین" در ستون مربوطه نمایش داده می شود. با کلیک بر روی این فرمان برنامه اسکای روم اجرا شده و شما به کلاس آنلاین مربوطه وارد می شوید. در این کلاس ها ارتباط زنده و برخط میان مدرس و کارآموزان برقرار می گردد.