پنل مالی کاربر

پنل مالی شامل گزارش کلیه تراکنش های مالی شما در سامانه می باشد. در این بخش از پنل وضعیت صورتحساب های مربوط به دوره هایی که در آن ها ثبت نام نموده اید همراه با جزئیات هر صورتحساب ارایه شده اند.

پنل مالی کاربر

برای مشاهده جزئیات هر صورتحساب کافیست در جدول پنل مالی، بر روی عنوان صورتحساب مورد نظر خود کلیک نمایید تا جزئیات آن در صفحه جداگانه ای در اختیار شما قرار گیرد. همچنین می توانید در صورت نیاز از صفحه جزئیات صورتحساب آن را پرداخت کنید.

نمایش جزئیات صورتحساب