تماس با ما

آدرس

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - باغ کشاورزی


کد پستی: 1985713133

صندوق پستی:1113-19395

تلفن:22419710

لطفاً هرگونه سئوال در مورد دوره‌های ارائه شده را با مدیر گروه همان دوره مطرح بفرمایید

ایمیل
a.bahmanabadi@areeo.ac.ir

فرم تماس