دستورالعمل استفاده از سامانه وب کنفرانس در دفاتر ستادی سازمان

به منظور استفاده بهینه از سامانه وب کنفرانس در دفاتر ستادی سازمان، دستورالعمل استفاده از این سامانه آماده و در دسترس قرار گرفته است. 

  • بهمن‌آبادی
  • یک شنبه 20 مرداد 1398

دیدگاه ها