رامین اسمی

تخصص ها:
زعفران
سن:
53 سال
شهر:
مشهد
تاریخ عضویت:
شنبه 09 اسفند 1399

مجری برگزاری دوره های آموزشی زعفران برای بهره برداران و کارشناس و همچنین تدریس در دوره های کوتاه مدت مرکز آموزش هاشمی نژاد مشهد و تدوین و تالیف مقاله های علمی پژوهشی زعفران و جزوه های ترویجی زعفران


اینجانب دارای دکتری اگرو اکولوژی از دانشگاه فردوسی مشهد که پایان نامه بنده در ارتبلط با زعفران می باشد و به مدت 15 سال مسئول زعفران در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی هستم و همچنین عضو هیات تحریریه مجله ترویجی زعفران و عضو کمیته ملی زعفران سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور و عضو هیات مدیره جمعیت ایرانی زعفران

هیچ دوره ای برای نمایش وجود ندارد.