رامین خلیقی

تخصص ها:
فعال صنعت بیمه حسابرسی و حسابداری و امور گمرک
سن:
50 سال
شهر:
شیراز
تاریخ عضویت:
شنبه 29 آذر 1399

دکتری مدیریت منابع انسانی 20سال فعالیت همزمان در صنعت بیمه و تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مدیرعامل شرکت خدمات بیمه آرامش آوران شهر(بیمه ایران) مدرس مرکز اموزش مدیریت دولتی حسابرس ارشد سابق دیوان محاسبات کشور


دکتری مدیریت منابع انسانی تدریس در دانشگاهها و موسسات اموزش عالی حدود 20سال مدرس مرکز آموزش مدیریت دولتی و سازمان مدیریت صنعتی


برچسب ها

تلفن:
07132263851
وب سایت:
http://www.agent3274.ir