بیژن خلیل مقدم

تخصص ها:
آینده پژوهی؛ آینده نگاری؛ گردشگری خلاق روستایی؛
سن:
45 سال
شهر:
شهرکرد
تاریخ عضویت:
یک شنبه 16 شهریور 1399

آینده پژوهی؛ آینده نگاری؛ گردشگری روستایی؛ گردشگری خلاق؛