سید حسین زارعی

تخصص ها:
توسعه.محصولات زراعی جدید(کینوا_گلرنک_کاملینا)
سن:
57 سال
تاریخ عضویت:
شنبه 30 فروردین 1399

سابقه ۳۰سال فعالیت های کشاورزی.علمی و تجربی.سابقه ۹ساله مسولیتی و مدیریتی.در جهاد کشاورزی استان فارس


فوق‌لیسانس بیمارهای گیاهی.مسول حفظ نباتات.سهرستان خرامه.مسول سه مرکز خدمات بمدت ۶سال.مسول گلخانه های سبزی صیفی شهرستان شیراز.کارشناس سبزی و صیفی شهرستان.کارشناس حبوبات و گیاهان علوفه ای .مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرامه بمدت ۳ سال