شهریار عسگری

تخصص ها:
حشره شناسی، کنترل بیولوژیک
شهر:
ورامین
تاریخ عضویت:
شنبه 30 فروردین 1399

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران، گرایش تخصصی کنترل بیولوژیک-اکولوژی، در زمینه مدیریت آفات سبزی و صیفی و گلخانه و کنترل بیولوژیک سن گندم فعالیت و تجربه دارم


برچسب ها