علی اصغر بذرافکن

تخصص ها:
سنجش از دور و Gis
سن:
35 سال
تاریخ عضویت:
شنبه 23 فروردین 1399

کارشناس سنجش از دور.
کارشناس gis
علاقمند به مدلهای تصمیم گیری گروهی