جاوید عباسی

تاریخ عضویت:
یک شنبه 29 دی 1398

دارای کارشناسی ارشد حشره شناسی با 20 سال سابقه کار در حفظ نباتات استانهای هرمزگان و فارس می باشم و در حال حاضر به عنوان معاون حفظ نباتات فارس مشغول به خدمت بوده و بصورت تخصصی روی آفات و بیماریهای نوظهور مرکبات و خرما و همچنین سبزی و صیفی فعالیت


فوق لیسانس حشره شناسی