جلال هناره خلیانی

تخصص ها:
مسائل اقتصادی اجتماعی منابع طبیعی و خدمات اکوسیستمی
سن:
38 سال
شهر:
ارومیه
تاریخ عضویت:
دوشنبه 14 مرداد 1398

• جلال هناره خلیانی (دکتری تخصصی مدیریت و اقتصاد جنگل)
• عضو هیأت علمی (استادیار پژوهش)
• بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
• زمینه تخصصی پژوهش: خدمات اکوسیستم، ارزش‌گذاری اکولوژیک، مدیریت و برنا

موبایل:
09126623250
ایمیل:
jhenareh@gmail.com