معصومه مویدی

تخصص ها:
امور ترویجی - برنامه ریزی
سن:
49 سال
تاریخ عضویت:
شنبه 15 تیر 1398

سابقه کار در امور آموزشی ترویجی، برنامه ریزی و رسانه


برچسب ها