مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان فارس

تخصص ها:
آموزش و ترویج کشاورزی
نام مدیر:
حمیدرضا ابراهیمی
شهر:
شیراز
تاریخ عضویت:
شنبه 23 شهریور 1398
تلفن:
071-32172283
فکس:
071-32299951
وب سایت:
http://fajo.ir
نشانی:
استان فارس بلوار آزادی ابتدای خیابان ارم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
کد پستی:
71436-86166