بشارتی

تخصص ها:
صنایع غذایی -شیمی مواد غذایی
سن:
57 سال
تاریخ عضویت:
شنبه 31 تیر 1396

مهارت تخصصی آزمایشگاهی وآنالیز وزبان انگلیسی


برچسب ها