محمد تقی پور

تخصص ها:
کامپیوتر
سن:
58 سال
تاریخ عضویت:
شنبه 31 تیر 1396

برنامه نویسی
شبکه


کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی سخت افزار از دانشگاه شیراز


برچسب ها