برزعلی

تخصص ها:
زراعت- دیم- حقوق
تاریخ عضویت:
شنبه 31 تیر 1396

مدرس سازمان اداری و استخدامی کشور- مدرس دوره های حقوقی در نیروی انتظامی- دارای تجربه در حوزه های بازرسی و تخلفات اداری- عضو گروه تحقیق تجدید نظر دفتر هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات وزارت جهادکشاورزی


کارشناس حقوق (علوم قضائی)، کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست- دارای سوابق تدریس ضمن خدمت کارکنان در وزارتخانه های علوم، صمت، رفاه و وزارت جهادکشاورزی و قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور). مدیر منابع انسانی شرکت بین المللی IGI در شستا، رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان. گذراندن دوره بین المللی آشنایی با آژانس های سازمان ملل متحد در وزارت امور خارجه.


برچسب ها