شیخی گرجان

تخصص ها:
حشره کشها، تکنولوژی سمپاشی، افات سبزی و صیفی
سن:
53 سال
شهر:
Tehran
تاریخ عضویت:
شنبه 31 تیر 1396

کنترل شیمیایی و روشهای کنترل شیمیایی آفات بویژه آفات سبزی و صیفی اطلاعاتی در حد بضاعت خود دارم


عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی هستم


برچسب ها

تلفن:
02632705053
فکس:
982632705053
ایمیل:
asheikhi48@gmail.com
نشانی:
Agri. Entomol. Res. Dept. Iranian Research Institute of Plant Protection Chamran Hwy., Velenjak St.
کد پستی:
1454-19395,