صفوی

تخصص ها:
گیاه‌شناسی، گلسنگ‌شناسی
سن:
53 سال
تاریخ عضویت:
شنبه 31 تیر 1396

پست سازمانی: عضو هیأت علمی-رییس گروه رده‌بندی گیاهان بی‌گل
مرتبه علمی: استادیار پژوهش


سوابق علمی و تحقیقاتی
الف- اجرای طرحهای تحقیقاتی
1- رده بندی شماره‌ای جنسScorzonera L. در ایران (خاتمه یافته، 75-1373)
2- تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی، تیره Compositeae ، تبار Lactuceae، زیرتبارهای Scorzonerineae، Cichorineae، Scolymineae و Leontodontineae (خاتمه یافته، 84-1381)
3- تکمیل جمع‌آوری و شناسایی فلور جلبکی سواحل خلیج فارس و دریای عمان – سواحل سیستان و بلوچستان (خاتمه یافته، 88-1384)
4- تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی، تیره Cucurbitaceae (خاتمه یافته، 88-1386)
5- جمع آوری و شناسایی گیاهان بی گل-تالوفیت‌ها و بریوفیت‌ها- به منظور تشکیل هرباریوم تخصصی در ایران-تاکسونومی تیره Peltigeracesae (خاتمه یافته، 93-1389)
6- تهیه ونگارش فلور ایران به زبان فارسی تیره مرکبیان، طبقه‌بندی تاکسون‌ها، تنظیم کلید شناسایی برای جنس‌ها و تبار‌ها و انجام کنترل نهایی (خاتمه یافته، 92-1389)
7- شناسایی نمونه‌های جنس‌های بابونه (Anthemis L.) و Matricaria L. موجود در "بانک ژن گیاهی منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور" و تهیه راهنمای شناسایی مصور آنها (خاتمه یافته، 92-1390)
8- شناسایی نمونه‌های جنس گون (Astragalus L.) موجود در "بانک ژن گیاهی منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (خاتمه یافته، 96-1394)
9- جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌ها و خزه‌ها (گیاهان بی‌گل) و ایجاد "مجموعه گیاهی از آنها" در هرباریوم مرکزی ایران-مرحله دوم (در دست اجرا، 99-1395)
10- جمع آوری و شناسایی گیاهان بی گل-تالوفیت‌ها و بریوفیت‌ها- به منظور تشکیل هرباریوم تخصصی در ایران-تاکسونومی تیره¬های Peltulaceae، Squamarinaceae و Nephromataceae (در دست اجرا، 98-1395)
11- جمع‌آوری بذور گیاهان بومی استانهای مرکزی کشور (زنجان، مرکزی، قم، سمنان، یزد و اصفهان) و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: چوبی، گیاهان انحصاری و نادر) (در دست اجرا، 99-1395)
12- جمع‌آوری بذور گیاهان بومی استان قم و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: چوبی، گیاهان انحصاری و نادر) (در دست اجرا، 98-1395)
13- تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم‌های ایران و انتشار لیست قرمز گونه های گیاهی ایران-استان تهران (در دست اجرا، 99-1395)

ب- همکاری دراجرای طرحهای تحقیقاتی
1- حفاظت از عناصر نادر و انحصاری فلور ایران (خاتمه یافته، 80-1377)
2- تهیه کلید شناسایی بذور گیاهان مرتعی جنگلی و دارویی موجود در بانک ژن گیاهان مرتعی جنگلی و دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (خاتمه یافته، 82-1379)
3- جمع‌آوری، شناسایی و ارزیابی بیدهای ایران (بیدهای بومی و خارجی) در استان چهارمهال و بختیاری (خاتمه یافته، 82-1379)
4- جمع آوری و شناسایی فلور استان‌های مختلف کشور و تشکیل هرباریوم‌های استانی (طرح مادر)، فاز دوم (خاتمه یافته، 85-1380)
5- جمع آوری و شناسایی فلور ایران و تشکیل هرباریوم‌های استانی، استان فارس، فاز دوم (خاتمه یافته، 84-1380)
6- تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی (طرح مادر)، فاز اول (خاتمه یافته، 87-1381)
7- جمع آوری و شناسایی فلور ایران و تشکیل هرباریوم‌های استانی، استان لرستان، فاز دوم (خاتمه یافته، 84-1381)
8- جمع آوری و شناسایی فلور ایران و تشکیل هرباریوم‌های استانی، استان گیلان، فاز دوم (خاتمه یافته، 84-1381)
9- تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی، جنس Taraxacum در ایران (خاتمه یافته، 84-1381)
10- جمع آوری و شناسایی فلور ایران و تشکیل هرباریوم‌های استانی، استان همدان، فاز دوم (خاتمه یافته، 84-1382)
11- جمع آوری و شناسایی فلور ایران و تشکیل هرباریوم‌های استانی، استان سمنان، فاز دوم (خاتمه یافته، 84-1383)
12- جمع آوری و شناسایی گلسنگ‌های ایران (خاتمه یافته، 87-1383)
13- تهیه فلوراستان‌های مختلف ایران (خاتمه یافته، 88-1384)
14- معرفی گیاهان مراتع ایران (خاتمه یافته، 89-1387)
15- تهیه و نگارش فلور ایران ، قبیله هایStipeae و Eragrostideae از تیره Poaceae(خاتمه یافته، 88-1384)
16- تکمیل و توسعه کلکسیون بید و انجام بررسی‌های فنولوژی، مورفولوژی و مشخصه‌های رویشی گونه‌های مختلف بید ((خاتمه یافته، 94-1390)
17- جمع آوری و شناسایی بیدهای ایران ((خاتمه یافته، 94-1390)
18- شناسایی و ارزیابی ذخایر ژنتیکی نمونه های گونه های جنس Tanacetum L. موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران" ((خاتمه یافته، 93-1392)
19- اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستمهای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران (در دست اجرا، 98 -1394)
20- جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌ها و خزه‌ها (گیاهان بی‌گل) و ایجاد "مجموعه گیاهی از آنها" در هرباریوم مرکزی ایران-استان لرستان (در دست اجرا،98-1395)
21- جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌ها و خزه‌ها (گیاهان بی‌گل) و ایجاد "مجموعه گیاهی از آنها" در هرباریوم مرکزی ایران-استان¬های زنجان و همدان (در دست اجرا،98-1395)
22- جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌ها و خزه‌ها (گیاهان بی‌گل) و ایجاد "مجموعه گیاهی از آنها" در هرباریوم مرکزی ایران-استان گیلان (در دست اجرا،98-1395)
23- جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌ها و خزه‌ها (گیاهان بی‌گل) و ایجاد "مجموعه گیاهی از آنها" در هرباریوم مرکزی ایران-استان گلستان (در دست اجرا،98-1395)
24- جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌ها و خزه‌ها (گیاهان بی‌گل) و ایجاد "مجموعه گیاهی از آنها" در هرباریوم مرکزی ایران-استان فارس (در دست اجرا،98-1396)
25- جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌ها و خزه‌ها (گیاهان بی‌گل) و ایجاد "مجموعه گیاهی از آنها" در هرباریوم مرکزی ایران-استان اصفهان (در دست اجرا،98-1396)
26- جمع آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی استانهای شمال و شمال غرب و شمال شرق کشور (آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، تهران، گیلان، مازندران، گرگان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی) و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: چوبی، گیاهان انحصاری و نادر) (در دست اجرا، 99-1395)
27- جمع‌آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی استانهای غربی کشور (کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام، لرستان، کهگیلویه‌و‌بویراحمد و چهارمحال‌و‌بختیاری) و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: چوبی، گیاهان انحصاری و نادر) (در دست اجرا، 99-1395)
28- جمع‌آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی استانهای جنوبی کشور (خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس و کرمان) و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: چوبی، گیاهان انحصاری و نادر) (در دست اجرا، 99-1395)
29- جمع‌آوری بذور گیاهان بومی استان اصفهان و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: چوبی، گیاهان انحصاری و نادر) (در دست اجرا،98-1395)
30- جمع‌آوری بذور گیاهان بومی استان مرکزی و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: چوبی، گیاهان انحصاری و نادر) (در دست اجرا، 98-1395)
31- جمع‌آوری بذور گیاهان بومی استان یزد و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: چوبی، گیاهان انحصاری و نادر) (در دست اجرا، 98-1395)
32- جمع‌آوری بذور گیاهان بومی استان زنجان و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: چوبی، گیاهان انحصاری و نادر) (در دست اجرا،98-1395)
33- تعیین جایگاه حفاظتی گیاهان و اکوسیستم‌های ایران و انتشار لیست قرمز گونه های گیاهی ایران (در دست اجرا، 99-1395)
34-تدوین فلور خانواده های جلبکی آبهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان با تلفیق مطالعلت تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی مدرن (در دست اجرا، 98-1395)
35- مطالعه فلور دیاتومه‌های رودخانه دماوند و سرشاخه‌های آن (البرز مرکزی)، استان تهران، ایران (در دست اجرا، 98-1396)
36- ایجاد بانک اطلاعات ارقام بومی و غیربومی صنوبر موجود درکلکسیون کرج (در دست اجرا، 97-1395)
37- بررسی اثر آتش سوزی بر شاخص های کمی و کیفی مراتع و تعیین گونه های مقاوم به آتش سوزی به منظور احیای مراتع در کانون های بحرانی (در دست اجرا، 99-1396)

پ- چاپ کتاب‌ها و مقالات علمی:
- کتاب‌ها:
1- معصومی، علی‌اصغر؛ صفوی، سید‌رضا؛ کاظمی، ساره سادات و سیاوش، بیتا. 1388 مقدمه‌ای بر گلسنگ‌های ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ایران، تهران.
2- صفوی، سید‌رضا. 1390 فلور ایران، تیره کدو (شماره 70)، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. ایران، تهران.
3- معصومی، علی‌اصغر و همکاران (صفوی، سید‌رضا). 1391 تاکزونومی تجربی بیدهای ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ایران، تهران.
4- صفوی، س. ر.، ناصح، ی.، جعفری. ع.، توکلی، ز. و حیدرنیا، ن.، 1392 فلور ایران، تیره کاسنی، تبار کاسنی (شماره 77)، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. ایران، تهران.
-مقالات منتشر شده در نشریات علمی:
1- Dyanat-Nejad, H., Mozaffarian, V. and Safavi, S. R. 1998. Scorzonera Koelpinoides (Asteraceae), a new record for the Flora of Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 7 (2): 265-267. Tehran.
2- Safavi, S. R. 1999. Chromosome studied in some species of the genus Scorzonera L. (Asteraceae) in Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 8 (1): 111-117. Tehran.
3- Safavi, S. R. 2000. Pterachaenia (Benth.) Lipsch., as a new record of Asteraceae from Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 8 (2): 241-243. Tehran.
4- Thompson, K. et al. (Safavi, S. R.). 2001. Seed size, shape and persistence in the soil in an Iranian flora, Seed Science Research, No. 11, 345-355. UK.
5- Jalili, A. et al. (Safavi, S. R.). 2003. Soil seed bank in Arasbaran Protected Area of Iran and their significance for conservation management, Biology Conservation, No. 109, 425-431. UK.
6- Safavi, S. R. 2004. A new record and an interesting species of the genus Scorzonera L. from Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 10 (2): 159-162. Tehran.
7- Maassoumi, A. A. et al. (Safavi, S. R.). 2005. Some new records of the genus Astragallus from Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 11 (1): 111-113. Tehran.
8- Safavi, S. R. 2006. Notes on the genera Scorzonera L.and Scolymus L. (Asteraceae) in Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 12 (1): 59-62. Tehran.
9- Safavi, S. R. et al. 2006. A new variety of the genus Tragopogon L. from Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 12 (1): 99-100. Tehran.
10- Safavi, S. R. 2006. A new species of Scorzonera L. (Asteraceae) from Khorasan, Iran. Nordic Journal of Botany, No. 24 (3): 261-264. Copenhagen.
11- Jalili, A. et al. (Safavi, S. R.). 2009. Investigation on ecological pattern governing Anzali Lagoon vegetation and their roles in ecosystem management, Journal of Science university of Tehran, Vol. 35, No. 1, 51-57. Tehran.
12- Hamzeh'ee, B. et al. (Safavi, S. R.). 2010. Floristic analysis and a preliminary vegetation description of Arasbaran Biosphere Reserve, NW Iran. Rostaniha, No. 11 (1): 1-16. Tehran.
13-Safavi, S. R. and Maroofi, H. 2014. A new species of the genus Tragopogon L. (Asteraceae) from Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 20 (1): 05-07.Tehran.
14- Kazemi, S. S. and Safavi, S. R. 2014. Three new records of Lichen species from Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 20 (2): 236-239. Tehran.
15- Mahmoodi, M., Safavi, S. R. and Ghahremaninejad, F. 2016. Tragopogon maroofi, a new name for T.kurdicus Safavi and Maroofi (Asteraceae). Annales Botanici Fennici, No. 53: 36. Helsinki.
16- Safavi, S. R. 2016. A new species of Scorzonera L. (Asteraceae) from Natanz Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 22 (1): 1-5. Tehran.
17- Norouzi, M., Ghahremaninejad, F., Maassoumi, A. A. and Safavi, S. R. 2016. Anatomical studies on Scorzonera (Asteraceae) species, subgenera Podospermum and Pseudopodospermum in Iran. Modern Phytomorphology, No. 9: 53-70. Ukraine.
18- Kazemi, S. S. and Safavi, S. R. 2017. Influence of lichens' diversity on hyrcanian forests health. The Journal of Iran Nature, No. 1 (2): 38-41. Tehran.
19- Safavi, S. R. and Kazemi S. S. and Siavash, B. 2018. Introducing a number of country lichens as bioindicators. The Journal of Iran Nature, No. 3 (3): 18-21. Tehran.
20- Nasiri, M., Jafari, A. A., Alizadeh, M. A., and Safavi, S. R. 2018. Effect of moist chilling treatment on seed germination of 7 species of Anthemis and Tanacetum preserved in medium term storage condition in Natural Resources Gene Bank, Iran. Iranian Journal of seed science and technology, No. 7 (1): 223-232. Tehran.
21- Safavi, S. R. 2019. Scorzonera tomentosa L. (Asteraceae), a new record for the Flora of Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 25 (1): 40-43. Tehran.
22- Jamzad, Z., Dargahian, F., and Safavi, S. R. 2019. National Botanical Garden of Iran. Roshd Amousesh Joghrafia 124, Period 34, No. 1 (Fall) 48-57. Tehran.
23- Safavi, S. R. 2019. Scorzonera incisa (Asteraceae), as a new record from NW Iran. Nova Biologica Reperta, No. 6 (3): 334-337. Tehran.
24- Sohrabi, M., Ghiyasi, A., Bordbar, F., Safavi, S. R., Aliabadi, F. and Sipman, H. 2019. A checklist of lichenized fungi of Kerman province, SE, Iran. Mycologia Iranica, No. 6 (1): 21-32. Tehran.
25- Javadi, H., Salehi Shanjani, P., Safavi, S. R., 2019. Chromosome counts and karyomorphology of some species of Astragalus (Fabaceae) from Iran. Chromosome Science, No. 22: 3-12. Japan.
26- Rahimi, H., Safavi, S. R., Siavash, B., Jalilian, N. and Nemati Paykani, M. 2020. Lichens of Kermanshah province (Iran). The Journal of Iran Nature, No. 5 (4): 83-89. Tehran.
27- Safavi, S. R. & Amini Rad, M. 2020. Scorzonera alborzensis, a new species of Scorzonera subgen. Scorzonera sect. Nerrosae (Asteraceae) from Iran. The Iranian Journal of Botany, No. 26 (2): 93-99. Tehran.


-مقالات منتشر شده در "مجموعه مقالات سمینارهای علمی":
1- Kazempour Osaloo, Sh. and Safavi, S. R. 2004. Phylogeny of Scorzonera (Asteraceae) as Inferred from Morphology and Cytology. Proceeding of the 12th Iranian Biology Conference, university of Hamedan, Hamedan, Iran. No. 265.
2- Safavi, S. R. 2007. The list of collected Algal Species from the coast of Sistan and Baluchestan Province. Proceeding of the 1st National Plant Taxonomy Conference of Iran, National Botanical Garden of Iran, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran. No. 124.
3- Maassoumi, A. A. et al. (Safavi, S. R.). 2008. A brief introduction to the experimental taxonomic investigations of the genus Salix L. in Iran for identification and comparing the taxonomic characters. Proceeding of the 2th National "Spruce fir" Conference and its importance in wood agriculture, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran. Vol. 1, No. 493-507.
4- Safavi, S. R. 2011. Introducing some rare and endangered plants of Iran, to planting in National Botanical Garden of Iran. Proceeding of the first Conference of National Botanical Garden of Iran, National Botanical Garden of Iran, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran. Vol. 1, No. 81.
5- Kazemi, S. S. et al. (Safavi, S. R.). 2012. Study of the lichens taxonomy of Golestan province with emphasis on Xanthoria genus. Proceeding of the 17th National and 5th International Iranian Biology Conference, university of Shahid Bahonar, Kerman, Iran. No. 221.
6- Kazemi, S. S. et al. (Safavi, S. R.). 2013. Positive View to the Growth of lichens on Monuments. Proceeding of the First International Conference on Biodeterioration of Historical and Cultural Heritage. Research center of Iranian Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization; Alzahra University and Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran. Vol. 1, No. 17.
7- Kazemi, S. S. et al. (Safavi, S. R.). 2014. Crustose lichens identification of Golestan Province. Proceeding of the 18th National and 6th International Congress of Biology in Iran, 26-29 August 2014, Kharazmi university, Karaj, Iran. No. 10.
8- Keshtegar, S. et al. (Safavi, S. R.). 2014. Leaf anatomical characterization of Scorzonera subgenus Scorzonera with ecological distribution in Iran. Proceeding of the 18th National and 6th International Congress of Biology in Iran, 26-29 August 2014, Kharazmi university, Karaj, Iran. No. 15.
9- Keshtegar, S. et al. (Safavi, S. R.). 2014. Systematic Significance of Leaf Epidermal Features of Scorzonera subgenus Scorzonera in Iran. Proceeding of the 18th National and 6th International Congress of Biology in Iran, 26-29 August 2014, Kharazmi university, Karaj, Iran. No. 16.
10- Norouzi, M. et al. (Safavi, S. R.). 2014. Studies on the anatomical structures of leaves of 19 Scorzonera species belong to the subgenera podospermum and Pseudopodospermum in Iran. Proceeding of the 18th National and 6th International Congress of Biology in Iran, 26-29 August 2014, Kharazmi university, Karaj, Iran. No. 40.
11- Aghaee, E. et al. (Safavi, S. R.). 2014. Collecting macroscopic Algi of "Persian gulf" north coast (Iran, Boushehr province). Proceeding of the 4th national Congress Agriculture and Aquatic Animals and Food, 4 and 5 December 2014, Bushehr, Iran. No 35.
12- Hamzekhani, F., Mohammadi, P., Saboora, A., Asgarani, S., Kazemi, S. S., Siavash, B. and Safavi, S. R. 2015. Antfungal activity of three Lichens Leptogium saturninum, Ramalina roesleri, Punctelia subrudecta against clinical Candida albicans, Candida tropicalis and Candida glabrata isolates. Proceeding of the 16th international and Iranian Congress of Microbiology, Shahid Beheshti International Conference center, Tehran, Iran. No. P1044.
13-Safavi, S. R., Siavash, B. and Kazemi, S. S. 2015. Introducing of "Ramalina farinacea", as a "Bioindicator lichens" for Hyrcanian forests of the country. Proceeding of the National Conference on New Findings of Research in Agriculture and Natural Resources, 24 and 25 December 2015, Islamic Azad University of Miyaneh, Faculty of Agriculture, Miyaneh, Iran. No. 611-617.
14- Safavi, S. R. and Mahmoudi, M. 2016."Ramalina sinensis ", as a Bioindicator lichens" for Arasbaran Biosphere Reserve. Proceeding of the national conference of Agricultural Development and Healthy Earth, 20 January 2016, University College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran. Karaj, Iran. Article No. Heca15-01230073.
15- Safavi, S. R., Sohrabipour, J. and Rabei, R. 2016. An introduction to algal flora of northern seashores of Oman Sea in Sistan and Baluchistan province. Proceeding of the national conference of Agricultural Development and Healthy Earth, 20 January 2016, University College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran. Article No. Heca15-01230074.
16- Safavi, S. R., Moradi, A., Siavash, B. and Kazemi, S. S. 20 January 2016. Lichen of Gilan province. Proceeding of the national conference of Agricultural Development and Healthy Earth, 20 January 2016, University College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran. Article No. Heca15-01230087.
17- Kazemi, S. S., Safavi, S. R., Ghasemi, F. S. and Siavash, B. 2016. Reports of lichen flora of Shast kalate forest in Golestan province. Proceeding of the national conference of Agricultural Development and Healthy Earth, 20 January 2016, University College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran. Article No. Heca15-01380093.
18- Siavash, B., Safavi, S. R. and Kazemi, S. S. M. 2016. A review of strategies against the destructive effects of lichens on stonworks and monuments. Proceeding of the national conference of Agricultural Development and Healthy Earth, 20 January 2016, University College of Agriculture and Natural Resources University of Tehran. Article No. Heca15-01370115.
19- Safavi, S. R. and Moradi. A. 04 September 2016. "Usnea articulate (L.) Hoffm.", as a "Bioindicator lichens" from Gilan province. Proceeding of the International Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment in Third Millennium, Municipality of Rasht and University of California Lutheran, Rasht, Iran. No. 78-84.
20- Safavi, S. R. Charkhchian, M. M. and Mahmoodi, M. 07 and 08 September 2016. Introducing "Cladonia rangiformis", as a "biological indicator lichens" for Qazvin province. Proceeding of the 2th National Conference of Sustainable Management of Soil and Environment Resource, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran. No. 182-186.
21- Safavi, S. R. 19 October 2016. Introducing a number of rare and endangered plants of the country. Proceeding of the 3th Conference on New Findings in Environment and Agricultural Ecosystems, Institute of Renewable Energy and the Environment, University of Tehran, Tehran, Iran. Article No. 01430119.
22- Safavi, S. R. Charkhchian, M. M., Siavash, B. and Kazemi, S. S. 19 October 2016. Lichens of Qazvin province. Proceeding of the 3th Conference on New Findings in Environment and Agricultural Ecosystems, Institute of Renewable Energy and the Environment, University of Tehran, Tehran, Iran. Article No. 01430120.
23- Siavash, B. and Safavi, S. R. 2018. A Review of the Lichens and Therapeutic Effects of Lichen Metabolites. Proceeding of the International conference on Agricultural Science, Medicinal Plants and Traditional medicine, Payame Noor University of Khorasan Razavi, Mashhad, Article No. Mdp-4919-AA.
24- Siavash, B. and Safavi, S. R. 2020. A Review of The Role of Epiphytic Lichens as monitors of Air pollution. Proceeding of the 7th National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran, Center for Research in Fundamental Science and Technology in Society, Mashhad, Iran. Article No. bsconf7-02810469.
25- Siavash, B. and Safavi, S. R. 2020. Study of the role Lichens and biofilms in the biodeterioration or protect of stone mounuments. Proceeding of the 10th National Conference on Sustainable Agriculture and Resources, Binalood Higher Education Institute of Mashhad, Mashhad, Iran. Article No. naconf10-02610246.


برچسب ها