بیماریهای ویروسی مهم گیاهان زراعی و باغی

ویزه کارشناسان مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
5 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
دوشنبه 01 شهریور 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده