ساماندهی حفظ کاربری اراضی کشاورزی

ویژه کارشناسان اموراراضی سازمان جهاد کشاورزی استان

رایگان
تعداد جلسات:
4 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
دوشنبه 11 مرداد 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده