مبانی ارتباطات انسانی

ویژه کارشناسان روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
4 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 10 مرداد 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده