دولت الکتروینک

ویژه کارشناسان معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان

رایگان
تعداد جلسات:
2 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
دوشنبه 28 تیر 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده