کارآفرینی در کشاورزی

ویزه کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
3 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
دوشنبه 28 تیر 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده