آیین نگارش مکاتبات اداری (ویژه کارکنان استان کردستان)

آیین نگارش مکاتبات اداری (ویژه کارکنان استان کردستان)

رایگان
تعداد جلسات:
4 جلسه
طول هر جلسه:
90 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 20 تیر 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده