آشنایی با روشهای ارتقاء بهره وری در واحدهای تولیدی

ارتقاء بهره وری در واحدهای تولیدی

رایگان
تعداد جلسات:
6 جلسه
طول هر جلسه:
90 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
شنبه 08 خرداد 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده