تحریک خلاقیت درگروه خود

ویژه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

رایگان
تعداد جلسات:
2 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 17 اسفند 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

محتوای دوره

سرفصل:
- خلاقیت شامل چیست چه شرایط موفقیت آمیزی برای داشتن این شیوه وجود دارد؟
- چگونه یک جلسه حل مسئله خلاق را هدایت کنیم درچه موقعیتهایی می توان ازاین ابزارخلاقیت استفاده کرد؟