مدیریت چرخه دانش و اطلاعات کشاورزی

ویژه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

رایگان
تعداد جلسات:
2 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
دوشنبه 11 اسفند 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

محتوای دوره

سرفصل :
1-نظام های دانش و اطلاعات کشاورزی
2-مدیریت و عملکرد نظام های دانش و اطلاعات کشاورزی
3-تاریخچه نظام های دانش و اطلاعات کشاورزی
4-عناصر و مولفه های نظام دانش و اطلاعات کشاورزیاین خصوص