برنامه ریزی استفاده از زمین

ویژه کارشناسان معاونت برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
3 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 26 بهمن 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده