روشهای آبیاری (باتاکید بر سیستمهای آبیاری تحت فشار)

ویژه کارشناسان مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان

رایگان
تعداد جلسات:
5 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
چهارشنبه 08 بهمن 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده