آشنایی با ماشین ها و فناوری مکانیزاسیون کشت نشایی محصولات کشاورزی

ویژه کارشناسان مدیریت مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
3 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
چهارشنبه 08 بهمن 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده