آموزش نحوه تدوین یافته های ترویجی - گروه علوم زراعی و باغی(باغی)

مربوط به کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
1 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
چهارشنبه 24 دی 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده