آشنایی با آخرین یافته های تحقیقاتی در زمینه خاک و آب

مربوط به کارشناسان مدیریت هماهنگی ترویج استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
3 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
چهارشنبه 24 دی 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده