تشریح دستورالعمل ارزیابی اعضاء غیر هیئت علمی

ویژه کارشناسان غیر هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

رایگان
تعداد جلسات:
2 جلسه
طول هر جلسه:
90 دقیقه
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
شنبه 15 آذر 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

این دوره را به دوستان خود معرفی کنید