کشت گیاهان دارویی و زعفران (ویژه فراگیران دوره پاییز کسب گواهینامه مهارتی اداره آموزش سنجش مهارت)

ویژه فراگیران استانی کسب گواهینامه مهارتی

رایگان
تعداد جلسات:
16 جلسه
طول هر جلسه:
240 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
چهارشنبه 12 آذر 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده