فیزیولوژی بعد از برداشت محصولات باغی

ویژه کارشناسان ترویج مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
3 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
سه شنبه 11 آذر 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده