تکنیکهای نوین ترویج و آموزش کشاورزی

ویژه کارشناسان مدیریت ترویج و هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
4 جلسه
طول هر جلسه:
3 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 18 آبان 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده