آشنایی با فرآیند و مقررات واگذاری اراضی

ویژه کارشناسان مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
4 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
شنبه 10 آبان 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده