آشنایی با تکنیک های کشت بافت گیاهی

ویژه استان فارس

رایگان
تعداد جلسات:
6 جلسه
طول هر جلسه:
120 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
شنبه 26 مهر 1399
دسته بندی:
آموزش‌های برون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

این دوره را به دوستان خود معرفی کنید