آشنایی با آخرین یافته های تحقیقاتی در زمینه خاک و آب

ویژه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

رایگان
تعداد جلسات:
6 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 13 مهر 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

محتوای دوره

سرفصل
  1. خاک و نقش آن در تغذیه گیاه
  2. نقش میکروارگانسیم ها در خاک
  3. اهمیت جانداران خاک زی
  4. قانون حفاظت از خاک
این دوره را به دوستان خود معرفی کنید