اصول طراحی و احداث باغ

ویژه کارشناسان مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
1 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 16 شهریور 1399
دسته بندی:
آموزش‌های برون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده