دوره روانشناسی "از تنش تا آرامش"

صرفاً مختص پرسنل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

رایگان
تعداد جلسات:
2 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 29 تیر 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

این دوره را به دوستان خود معرفی کنید