پرورش توام میگوی وانامی و خیار دریایی در شرایط کنترل شده

رده بندی آناتومی پراکنش چرخه زیستی شناسایی تکثیر جنسی و غیر جنسی اهمیت خیار دریایی از جنبه های گوناگون وضعیت صید و تکثیر و پرورش خیار دریایی در دنیا محور های توسعه آبزی پروری خیار دریایی

رایگان
تعداد جلسات:
2 جلسه
طول هر جلسه:
60 دقیقه
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
شنبه 17 خرداد 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

محتوای دوره

.1رده بندي
.2آناتومي
.3پراكنش
.4چرخه زيستي
.5شناسايي
.6تكثير جنسي و غير جنسي
.7اهميت خيار دريايي از جنبه هاي گوناگون
.8وضعيت صيد و تكثير و پرورش خيار دريايي در دنيا
.9محور هاي توسعه آبزي پروري خيار دريايي
این دوره را به دوستان خود معرفی کنید