سنجش مهارت لبنی

مرتبط با رشته های کار دانش

رایگان
تعداد جلسات:
5 جلسه
طول هر جلسه:
90 دقیقه
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 07 اردیبهشت 1399
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

محتوای دوره

کلاس های ویژه دوره آزمون سنجش مهارت لبنی

برگزار کننده: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
اداره آموزش های رسمی
مدرس: دکتر سعید سخاوتی زادهاین دوره را به دوستان خود معرفی کنید