آشنایی با نرم افزار excel

آموزش کارکنان

رایگان
تعداد جلسات:
8 جلسه
طول هر جلسه:
60 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
یک شنبه 30 دی 1397
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

محتوای دوره

دوره آموزش کارکنان جهاد کشاورزی
این دوره را به دوستان خود معرفی کنید