ژنتیک مولکولی و بهره گیری در اصلاح نژاد دام

ویژه کارشناسان معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
5 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
سه شنبه 19 بهمن 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده