حاصلخیزی خاک و بهبود تغذیه گیاهی در برنج

ویژه کارشناسان موسسه برنج

رایگان
تعداد جلسات:
5 جلسه
طول هر جلسه:
360 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
دوشنبه 04 بهمن 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

محتوای دوره

دوره حاصلخیزی خاک و بهبود تغذیه گیاهی در برنج

زمان برگزاری دوره : بمدت 36 ساعت

اساتید : دکتر مریم شکوری- دکتر شهریار بابازاده- مهندس حسن شکری واحد- دکتر شهرام محمودسلطانی- دکتر لیلا رضایی

دکتر مریم شکوری روزهای 1400/11/24 و 1400/11/25 از ساعت 9 لغایت 10:30
دکتر شهریار بابازاده روزهای 1400/11/24 و 1400/11/25 از ساعت 11 لغایت 12:30
مهندس حسن شکری واحد 1400/12/1 از ساعت 9 لغایت 12:30
دکتر شهرام محمود سلطانی 1400/12/3 از ساعت 9 لغایت 12:30

دکتر لیلا رضایی 1400/12/7 از ساعت 9 لغایت 12:30
سرفصل:
 • خاکهای مناسب برای شالیزارها
 • تاثیر غرقاب کردن بر خواص شالیزارها
 • عناصر غذایی ضروری رشد گیاهان برای رشد گیاهان و مقدار برداشت سالانه آنها توسط گیاهان مختلف
 • علائم کمبود و پیش بود عناصر غذایی در گیاه برنج
 • روش های کمبود عناصر غذایی در خاک و گیاه
 • تشریح کودهای شیمیایی رایج در کشور و خصوصیات آنها
 • نحوه و زمان مصرف کودهای شیمیایی و آلی در شالیزارها ی سرعت تجزیه عناصر و آزاد سازی و سرنوشت آنها در خاک و تعیین نیازهای غذایی گیاه برنج به کودهای شیمیایی مختلف
 • تشخیص کمبود عناصر از طریق روشهای تجزیه برگ
 • روشهای تشخیص سمیت عناصر غذایی در گیاهان زراعی - نقش آلوده کننده ها در حاصلخیزی خاک
 • نحوه و مصرف کودهای بیولوژی در شالیزارها - تشریح کودهای بیولوژی خصوصیات آنها
 • مدیریت حاصلخیزی خاک در کشاورزی پایدار - عوامل موثر تخریب و کاهش حاصلخیزی خاک شامل اثر ماشین آلات کودهای شیمیایی و... تاثیر تناوب و آیش بر حاصلخیزی خاک
 • آشنایی با نحوه نمونه برداری مزارع شالیزار و ارزیابی نتایج حاصل از آزمون خاک و توشیه کودی
 • آشنایی با چگونگی تفسیر نتایج آزمون خاک