بررسی میزان نوسانات قیمت در بازار مصرف

ویژه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

رایگان
تعداد جلسات:
3 جلسه
طول هر جلسه:
240 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
چهارشنبه 29 دی 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده

محتوای دوره

سرفصل دوره
بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی
قیمت گذاری
تعریف بازار و انواع آن
محاسبات قسمت تمام شده