آشنایی با آخرین یافته های تحقیقاتی در زمینه دام

ویژه کارشناسان مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

رایگان
تعداد جلسات:
1 جلسه
طول هر جلسه:
180 دقیقه
اعطای گواهینامه:
بلی
هزینه دوره:
رایگان
افزوده شده در:
شنبه 04 دی 1400
دسته بندی:
آموزش‌های درون سازمانی
وضعیت:
منتشر شده